เนื้อเพลง ใจผูกพัน รวมศิลปิน ต.อ.พ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พระเกี้ยวเด่นชัด……
ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ดอกสวยสีชมพู คอยเตือนให้เราไม่ท้อ
มุ่งมั่นและพัฒนา  คุณธรรม  จริยธรรม   วิชาการเลิศล้ำ
ชมพู  น้ำเงิน  สร้างสรรค์  คุณงาม และความดี   ดังปรารถนา……
อบรมสั่งสอน ผ่านมาเนิ่นนาน จนวันนี้  ยึดมั่นในความพากเพียร
* เป็นเลิศวิชาการ  สถาบันอันเกรียงไกร  ยิ่งใหญ่  ใฝ่เรียนรู้
** สามสิบหกปี กับดวงใจ ที่ผูกพัน  เธอกับฉัน กับความรัก ที่มั่นคง
จะอยู่ในใจฉัน  จะจดจะจำเธอเอาไว้  ไม่หวั่นไหวตลอดกาล (เวลา)
Solo
ดนตรีก็ดี กีฬาก็เชิดหน้าชูตา  เรื่องลือสู่สังคม
ชมพู น้ำเงิน น้องพี่ ผูกมิตร รักศักดิ์ศรี เป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ
 
ซ้ำ  *  **   /    *  **  ** 

Be the first to like.
loading...