เนื้อเพลง พ่อฉันเป็นตำรวจ เสก Loso อัลบั้ม I m Back

พ่อฉันเป็นตำรวจ ไล่กวดผู้ร้าย

เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย

ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย

ถึงแม้เงินเดือนน้อย ก็ส่งลูก ๆ เรียนจบ

เป็นตำรวจดี ไม่กินสินบน

มีความอดทน และมีศักดิ์ศรี

ไม่เคยเลียนาย ให้ได้ดิบดี

ที่เป็นอยู่นี้ก็เพราะฝีมือทั้งหมด

พ่อฉันเป็นตำรวจ ไล่กวดผู้ร้าย

เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย

ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย

ถึงแม้เงินเดือนน้อย ก็ส่งลูก ๆ เรียนจบ

รับใช้ประชาชนด้วยความซื่อตรง

จิตใจมั่นคง ในคุณธรรม

ตาสีตาสา ปู่แดงย่าดำ

ที่พ่อฉันทำ ให้เกียรติทุกคนเท่ากัน

เป็นคนไทยคือกันนั่นแหละ

รักเมืองไทยเหมือนเธอรักฉัน

ถูกหรือผิดว่าตามสถานการณ์

ไม่แบ่งชนชั้น พ่อฉันรับใช้ประชา

เป็นคนไทยคือกันนั่นแหละ

รักเมืองไทยเหมือนเธอรักฉัน

ถูกหรือผิดว่าตามสถานการณ์

ไม่แบ่งชนชั้น พ่อฉันรับใช้ประชา

พ่อฉันเป็นตำรวจ ไล่กวดผู้ร้าย

เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย

ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย

ถึงแม้เงินเดือนน้อย ก็ส่งลูก ๆ เรียนจบ

พ่อฉันเป็นตำรวจ ไล่กวดผู้ร้าย

เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย

ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย

ถึงแม้เงินเดือนน้อย ก็ส่งลูก ๆ เรียนจบ

 

Be the first to like.
loading...