เนื้อเพลง Turn Down For What DJ Snake &amp

Fire up your loud
Another round of shots
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what
Fire up your loud
Another round of shots
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what
Fire up your loud
‘nother round of shots
Fire up your loud
‘nother round of shots
Fire up your loud
‘nother round of shots
Fire up your loud
‘nother round of shots
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what
Turn down for what

Be the first to like.
loading...