เนื้อเพลง อยู่ๆ กันไปแล้วกัน อำพล ลำพูน อัลบั้ม อำพลเมืองดี

คนบางคนก็เดินแต่ทางซ้าย จะดึงจะดัน ไม่สนทางใด
คนบางคน ก็ไปแต่ทางขวา ทางมันจะตันไม่สนใจ
ต่างก็บอกอันนี้มันถูก อย่างนั้นมันดี ขัดแย้งกันไป
ก็สรุปเอาเอง ว่ามีความคิด เกินล้ำ ใคร ใคร
คนบางคนก็เอาแต่คอยคิด คอยเอาตำรา หยิบยกมากอง
คนบางคน ก็เอาแต่คอยถาม ใครจะรำคาญ ไม่เหลียวมอง
ออกจะขัด จะแย้งจนเบื่อ แต่โลกมันกลม และแคบเกินไป
ก็ต้องเจอะ ต้องเจอ กับคนหลายหลาก แตกต่างกันอย่างนี้
ก็อยู่กันไปแล้วกัน ไม่ต้องไปว่าอะไรใคร
สรุปว่าคนไม่เหมือนกัน จะมาคิดอะไรกันให้รำคาญหัวใจ
อยู่อยู่กันไปแล้วกัน จะทำร้ายกันทำไม
ก็ต่างเป็นคนเหมือนกัน ผ่านชีวิตพอ ๆ กัน อีกไม่นานก็ตาย
คนบางคนก็เอาแต่คอยคิด คอยเอาตำรา หยิบยกมากอง
คนบางคน ก็เอาแต่คอยค้าน ใครจะรำคาญ ไม่เหลียวมอง
ออกจะขัด จะแย้งจนเบื่อ แต่โลกมันกลม และแคบเกินไป
ก็ต้องเจอะ ต้องเจอ กับคนหลายหลาก แตกต่างกันอย่างนี้
ก็อยู่กันไปแล้วกัน ไม่ต้องไปว่าอะไรใคร
สรุปว่าคนไม่เหมือนกัน จะมาคิดอะไรกันให้รำคาญหัวใจ
อยู่อยู่กันไปแล้วกัน จะทำร้ายกันทำไม
ก็ต่างเป็นคนเหมือนกัน ผ่านชีวิตพอ ๆ กัน อีกไม่นานก็ตาย
ก็อยู่กันไปแล้วกัน ไม่ต้องไปว่าอะไรใคร
สรุปว่าคนไม่เหมือนกัน จะมาคิดอะไรกันให้รำคาญหัวใจ
อยู่อยู่กันไปแล้วกัน จะทำร้ายกันทำไม
ก็ต่างเป็นคนเหมือนกัน ผ่านชีวิตพอ ๆ กัน อีกไม่นานก็ตาย

 

Be the first to like.
loading...