เนื้อเพลง วัตถุไวไฟ อำพล ลำพูน อัลบั้ม วัตถุไวไฟ

อย่า อย่า อย่ามาลอง อย่ามาใกล้ไฟ อย่ามาใกล้เกินไป

บอก กัน เอาไว้ บอกว่าของมันแรง บอกว่าของมันไว

ตัก เตือน แต่ยังเมิน กลับเอาเชื้อเอาฟืน เข้ามาใกล้ไฟ

สุด แรง ทานเอาไว้ ก็เลยลุกเลยลาม ก็เลยลุกลามออกไป

เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงยิ่งกว่า ไฟใด

เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป

เธอ เองก็อาจมีใจ ที่เป็นวัตถุ ไวไฟ

เจอ ใจ ที่เป็นไฟ จะไปเหลืออะไร ก็คือไฟทั้งนั้น

(ร้อนแรง แรงร้อน ร้อน ต่อ ต่อ ต่อ ต่อกันไป

ร้อนแรง แรงร้อน ร้อน ต่อ ต่อ ต่อ ต่อกันไป)

อย่า อย่า อย่ามาลอง อย่ามาใกล้ไฟ อย่ามาใกล้เกินไป

บอก กัน เอาไว้ บอกว่าของมันแรง บอกว่าของมันไว

ตัก เตือน แต่ยังเมิน กลับเอาเชื้อเอาฟืน เข้ามาใกล้ไฟ

สุด แรง ทานเอาไว้ ก็เลยลุกเลยลาม ก็เลยลุกลามออกไป

เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงยิ่งกว่า ไฟใด

เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป

เธอ เองก็อาจมีใจ ที่เป็นวัตถุไวไฟ

เจอ ใจ ที่เป็นไฟ จะไปเหลืออะไร ก็คือไฟทั้งนั้น

(ร้อนแรง แรงร้อน ร้อน ต่อ ต่อ ต่อ ต่อกันไป)

เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด

เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป

เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด

เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป

เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด

เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป

เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด

เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป

 

Be the first to like.
loading...