เนื้อเพลง ตายทั้งเป็น Micro อัลบั้ม สุริยคราส

เปลี่ยนใจให้เป็นหิน เปลี่ยนตัวให้เป็นเหล็ก

ให้มันเข็งแรงและทนขึ้นมา

เกลียดใจที่ลุ่มหลง คลั่งเธอเหมือนคนบ้า

เกลียดใจของเราที่อ่อนและแพ้เธอ

 

รู้ทั้งรู้ว่าเธอเหมือนไฟ คอยจะหลอมหัวใจเรา

ร้อนทั้งร้อนแล้วเราก็ยังไปลุ่มหลงไฟ (ในตัวเธอ)

 

เพื่อใจได้เป็นหินอาจทนและแข็งแกร่ง

สู้ความร้อนแรงไม่ยอมละลาย

ฉุดใจให้หลุดพ้นจากมุมที่มืดดำ

ที่เธอครองงำด้วยสิ่งที่ร้อนดังไฟ

 

รู้ทั้งรู้ว่าเธอเหมือนไฟ คอยจะหลอมหัวใจเรา

ร้อนทั้งร้อนแล้วเราก็ยังไปลุ่มหลงไฟ

 

ถ้าไม่อยากจะตายทั้งเป็น

เราเราก็ต้องให้ใจเข้มแข็ง

หนีหนีไปจากความร้อนแรง

ร้อนร้อนจนแทบละลายหลอมไป

 

ถ้าไม่อยากจะตายทั้งเป็น

เราเราก็ต้องให้ใจเข้มแข็ง

หนีหนีไปจากความร้อนแรง

ร้อนร้อนจนแทบละลายหลอมไป

 

ถ้าไม่อยากตาย

 

รู้ทั้งรู้ว่าเธอเหมือนไฟ คอยจะหลอมหัวใจเรา

ร้อนทั้งร้อนแล้วเราก็ยังไปลุ่มหลงไฟ

 

ถ้าไม่อยากจะตายทั้งเป็น

เราเราก็ต้องให้ใจเข้มแข็ง

หนีหนีไปจากความร้อนแรง

ร้อนร้อนจนแทบละลายหลอมไป

 

ถ้าไม่อยากจะตายทั้งเป็น

เราเราก็ต้องให้ใจเข้มแข็ง

หนีหนีไปจากความร้อนแรง

ร้อนร้อนจนแทบละลายหลอมไป

 

ถ้าไม่อยากตาย

 

(ถ้าไม่อยากตาย)

 

(ถ้าไม่อยากตาย)

 

Be the first to like.
loading...