เนื้อเพลง ดีเถอะนะ Triumphs Kingdom

พูดจากับฉันซักคำเถอะนะ เหลือบมองดูฉันซักที่เถอะนะ

* ฉันรู้ว่าฉันไม่ดี ทุกทีที่เราไม่พูดกัน 

ฉันมันลำบาก แสนจะลำบากใจ

** ดีนะดีนะ ดีนะดีนะ ดีนะดีเถอะนะ 

ยอมฉันยอม ฉันยอมฉันยอมแพ้

แต่อยากขอให้เธอกลับมา 

*** ดีนะดีนะ ดีนะดีนะ ดีนะดีเถอะนะ 

จะไม่ทำ ไม่ทำ ไม่ทำแล้ว ไม่ทำแล้ว

ลา ล่า ลา ล้า ลา ล่า ไม่ทำอีกแล้ว

ลา ล่า ลา ล้า ลา ล่า ฉันรู้ว่าฉันนั้นไม่ดี 

ทุกทีที่เราไม่พูดกัน ฉันมันลำบาก แสนจะลำบากใจ

ยอมฉันยอม ฉันยอม ฉันยอมแพ้ แต่อยากขอให้เธอกลับมา

ดีนะดีนะ ดีนะดีนะ ดีนะดีเถอะนะ 

จะไม่ทำ ไม่ทำ ไม่ทำแล้ว ไม่ทำแล้วลา

พูด) จ๊อยส์ซิขอโทษ โบว์ให้อภัย

( * , ** , *** , ** , *** )

ลา ล่า ลา ล้า ลา ล่า ไม่ทำอีกแล้ว 

ลา ล่า ลา ล้า ลา ล่า ไม่ทำอีกแล้ว

 

Be the first to like.
loading...