เนื้อเพลง Wasurete Hishi-i Flure

เคียวโอเน็น อีราอี๊คาโนโจ่หนิ อั๊ดเตะอีนากั๊ดตา      

คาโนโจโต่ว้า โคโนโตคี คารารโนโคอีบีโตะ

โม… มิ๊ดดานามิ๊ดดา       

คือซือคือรือวาราอิ อาดตามาโนนากาเด

* โม… พาราโน โยอิคาโอหริ 

โม… โคโคโร่ โยอิเนมาหริ

โม… คาคือซา เรทะเมกามิ โม…

อานาทาโน โก่ชิ้งเซ็ททสึ โวคาคือเรเตโม      

วาตาชิวะ อานาทาโน เคียวคือยาวาซือเดนาอี

( * )

( * )

 

Be the first to like.
loading...