เนื้อเพลง ลูกผู้ชายหัวใจสองล้อ คาราบาว อัลบั้ม สามัคคีประเทศไทย

อย่ามาถามเลย ว่าจะไปไหน
เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป
อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ
ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด

แดดแผดเผา ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน
ขึ้นหลังอานบิดเรื่อยเปื่อย เบียร์เย็น ๆ
ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็น
ไม่เคี่ยวเข็ญใช้ชีวิตผลิตแต่เงิน

เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน
เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน

Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free

โลกใบนี้ยังมีเพื่อนรอเราอยู่
ออกไปดู หมู่ชนผู้ยากไร้
แบ่งปันรักปรารถนาดีด้วยดวงใจ
ช่วยผ่อนคลายได้สักนิดก็ยังดี
ดีกว่าปล่อยให้ผู้คนต้องโดดเดี่ยว
ไม่แลเหลี่ยว เที่ยวเฉากับชนชั้น
ชีวิตคนเรามีสิทธิ์พอ ๆ กัน
มีสวรรค์ มีนรก อยู่ในใจ

ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า
ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล
ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล
สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย

อย่ามาถามเลย ว่าจะไปไหน
เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป
อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ
ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด

แดดแผดเผา ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน
ขึ้นหลังอานบิดเรื่อยเปื่อย เบียร์เย็น ๆ
ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเห็น
เห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็นหัวใจ
ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า
ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล
ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล
สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย

Be the first to like.
loading...