เนื้อเพลง not young – u-kiss

เพลง : not young

ศิลปิน : u-kiss

เนื้อเพลง :

Uh Huh! Yeah~ You ready for this?

พร้อมหรือยัง?

u-kiss ya (u-kiss ya)

we`re the new kids on this block, you heard~

พวกเราเป็นเด็กหน้าใหม่แถวนี้

stop treatin` us like kids

หยุดทำเหมือนพวกเราเป็นเด็ก

Cause we`re not anymore you know what I`m sayin`??

เพราะพวกเราไม่ใช่เด็กอีกแล้ว คุณรู้ใช่มั้ยครับ

we` all grown up (yeah~we`re all grown up!!)

พวกเราโตกันหมดแล้ว

check it!!

ดูสิ!!

내가 무슨 말만하면

เน กา มู ซึน มัล มา นา มยอน

ได้โปรดฟังสิ่งที่ผมจะพูด

어린 게 뭘 알아

ออ ริน เก มวอล อา รา

ผมรู้ว่าเด็กคืออะไร

엄마는 항상 내게 넌 아직 모자라

ออม มา นึน ฮัง ซัง เน เก นอน อา จิก โม จา รา

แม่อยู่กับผมตลอดเวลา คุณยังไม่รู้หละสิ

난 정말 정말로 이제 다 자랐는데

นัน ชอง มัล ชอง มัล โร อี เจ ดา จา รัซ นึน เด

ที่จริง ตอนนี้ผมโตแล้วนะ

알 건 다 아는 나인데

อัล กอน ดา อา นึน นา อิน เด

ผมโตพอที่จะรู้ทุกอย่าง

어떡해야 해

ออ ตอก เค ยา เฮ

เจ็บอะไรแบบนี้

난 이제 난 이제 어린애가 아닌데

นัน อี เจ นัน อี เจ ออ รี เน กา อา นิน เด

ตอนนี้ ผม.. ตอนนี้ ผม.. ไม่ใช่เด็กแล้วนะ

너무 답답해

นอ มู ทับ ดับ เฮ

เศร้าจังเลย

You don`t know what I feel right now

คุณไม่รู้ว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไง

*

절대 어리지가 않아

ชัล เด ออ รี จี กา อา นา

ผมไม่ใช่เด็กน้อยคนนั้นแล้ว

더 이상 꼬맹이가 아냐

ทอ อี ซัง โก เม งี กา อาน ยา

ผมไม่ใช่เด็กอีกต่อไป

I know what`s love .나도 아는걸

I know what`s love นา โด อา นึน กอล

ผมรู้ว่ารักคืออะไร ผมก็รู้เหมือนกันนะ

얕보지마 .까불지마

ยัท โบ จี มา คา บุล จี มา

อย่าดูถูกผม อย่าโกรธผมเลย

이젠 철부지가 아냐

อี เจน ชอล บู จี กา อาน ยา

ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะ

다 큰 어른이란 말야

ทา คึน ออ รือ นี รัน มัล ยา

ผมโตแล้ว

I know the world 나도 아는걸

I know the world นา โด อา นึน กอล

ผมรู้จักโลก ผมก็รู้เหมือนกันนะ

얕보지마 까불지마

ยัท โบ จี มา คา บุล จี มา

อย่าดูถูกผม อย่าโกรธผมเลย

그녀 앞에 서면 난 두두두 두근대

คือ นยอ อา เพ ซอ มยอน นัน ทู ทู ทู ทู ทู คึน เด

ตอนที่ผมอยู่ตรงหน้าเธอ หัวใจผมเต้น ตึก ตัก ตึก ตัก

사람들은 물어봐 그녀가 누누 누군데

ซา รัม ดือ รึน มู รอ บวา คือ นยอ กา นู นู นู กุน เด

ผมถามคนอื่นๆว่าเธอเป็นใคร

사랑을 알려준 내 눈에 불을 켜준

ซา รัง งึน อัล รยอ จุน เน นู เน บู รึล คยอ จุน

รักเห็นได้ในตาผม เหมือนถูกเปิดสวิตช์ไฟ

나에 천사 나에 첫사랑 lalalalala

นา เอ ชอน ซา นา เอ ชอซ ซา รัง ลา ลา ลา ลา ลา

นางฟ้าของผม รักแรกของผม ลา ลา ลา ลา ลา

어린 게 뭘 알아

ออ ริน เก มวอล อา รา

ผมรู้ว่าเด็กคืออะไร

도대체 알면 얼마나 아는데

โท เด เช อัล มยอน ออล มา นา อา นึน เด

อะไรกัน คุณรู้จะต้องอะไรมากมายหรอ

커 보면 다 알아

กอ โบ มยอน ดา อา รา

ทำไมคุณถึงไม่เข้าใจสักทีนะ

You gon` be my lady

คุณจะต้องเป็นผู้หญิงของผม

*

절대 어리지가 않아

ชัล เด ออ รี จี กา อา นา

ผมไม่ใช่เด็กน้อยคนนั้นแล้ว

더 이상 꼬맹이가 아냐

ทอ อี ซัง โก เม งี กา อาน ยา

ผมไม่ใช่เด็กอีกต่อไป

I know what`s love .나도 아는걸

I know what`s love นา โด อา นึน กอล

ผมรู้ว่ารักคืออะไร ผมก็รู้เหมือนกันนะ

얕보지마 .까불지마

ยัท โบ จี มา คา บุล จี มา

อย่าดูถูกผม อย่าโกรธผมเลย

이젠 철부지가 아냐

อี เจน ชอล บู จี กา อาน ยา

ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะ

다 큰 어른이란 말야

ทา คึน ออ รือ นี รัน มัล ยา

ผมโตแล้ว

I know the world 나도 아는걸

I know the world นา โด อา นึน กอล

ผมรู้จักโลก ผมก็รู้เหมือนกันนะ

얕보지마 까불지마

ยัท โบ จี มา คา บุล จี มา

อย่าดูถูกผม อย่าโกรธผมเลย

oh oh 이리로 하던 일을 멈추고

โอ๊ะ โอ อี รี โร ฮา ดอน อี รึน มอม จู โก

โอ๊ะ โอ หยุดตรงนี้เถอะ

oh oh Get it on, let me talk to you

โอ๊ะ โอ รับผมไว้ ให้ผมได้คุยกับคุณ

oh oh 우리가 꼬맹이 not anymore

โอ๊ะ โอ อู รี กา โก เมง งี not anymore

โอ๊ะ โอ พวกเราไม่ใช่เด็กแล้วนะ

oh oh oh oh

โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ

I know how to love

ผมรู้จักรักนะ

//rap//

uh..더 이상은 I ain`t a 꼬마 I`m a grown man

อา.. ทอ อี ซัง งึน I ain`t a โค มา I`m a grown man

ไม่ใช่แล้ว ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะ ผมโตแล้ว

사랑할 준비가 됐어 난 ready for romance

ซา รัง ฮัล ชุน บี กา ทเวซ ซอ นัน ready for romance

ผมพร้อมที่จะรัก ผมพร้อมที่จะทำอะไรโรแมนติก

왜 자꾸 내 맘 모르고 남자 아닌 동생

เว ชา กู เน มัม โม รือ โก นัม จา อา นิน ทง แซง

หยุดมองเห็นผมเป็นแค่น้องชาย

으로 바라봐 어린단 말 그만 좀 해

อือ โร พา รา บวา ออ ริน ดัน มัล คือ มัน ชม เฮ

ทำไมถึงทำเป็นไม่รู้ใจผม มองผมในฐานะผู้ชายซะทีเถอะครับ

무시무시해 내 맘을 몰라주니 무심무심해

มู ชี มู ชี เฮ เน มา มึล มุล รา จู นี มู ชิม มู ชิม เฮ

คุณมองข้ามความรู้สึกของผม คุณไม่รู้เลย เย็นชาจัง

우리 부모님 말고 조심조심해

อู รี บู โม นิม มัล โก โช ชิม โช ชิม เฮ

พ่อแม่ก็บอกผมให้ระวัง

I`m a big boy

ผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะ

난 작지만 보기보다 무식무식해

นัน ชัก จี มัน โบ กี โบ ดา มู ชิก มู ชิก เฮ

หยุดบอกว่าผมเด็กเกินไปเถอะ คุณไม่รู้อะไร

*

절대 어리지가 않아

ชัล เด ออ รี จี กา อา นา

ผมไม่ใช่เด็กน้อยคนนั้นแล้ว

더 이상 꼬맹이가 아냐

ทอ อี ซัง โก เม งี กา อาน ยา

ผมไม่ใช่เด็กอีกต่อไป

I know what`s love .나도 아는걸

I know what`s love นา โด อา นึน กอล

ผมรู้ว่ารักคืออะไร ผมก็รู้เหมือนกันนะ

얕보지마 .까불지마

ยัท โบ จี มา คา บุล จี มา

อย่าดูถูกผม อย่าโกรธผมเลย

이젠 철부지가 아냐

อี เจน ชอล บู จี กา อาน ยา

ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะ

다 큰 어른이란 말야

ทา คึน ออ รือ นี รัน มัล ยา

ผมโตแล้ว

I know the world 나도 아는걸

I know the world นา โด อา นึน กอล

ผมรู้จักโลก ผมก็รู้เหมือนกันนะ

얕보지마 까불지마

ยัท โบ จี มา คา บุล จี มา

อย่าดูถูกผม อย่าโกรธผมเลย

Be the first to like.
loading...