เนื้อเพลง Youth Flure อัลบั้ม Flure

มันเหมือนกับวันที่ผ่านมานั้น

ความฝันยังคงว่างเปล่า

ดวงดาวไม่มีความหมายกับใคร

วันนี้ เวลาที่ยังคงหมุน ตัวฉันยังคงนิ่งอยู่

มองดูไม่มีความหมาย ผ่านไป

 

สิ่งที่ผ่านมา และมันก็ผ่านไป จางหาย

ผู้คนที่เข้ามา และเขาก็จากไป จากฉัน

ความจริงที่เข้ามา หรือแค่หมอกควัน

ที่จางหาย เวลามันให้อะไรกับเธอ

 

วันนี้ เวลาที่ยังคงหมุน

ใจฉันยังคงว่างเปล่า

ดวงดาวไม่มีความหมายต่อไป

รู้ ความกลัวยังคงฝังใจ

และมันคงไม่จางหาย

ให้ฉันยังมองเห็นแสงส่องทาง

 

สิ่งที่ผ่านมา และมันก็ผ่านไป จางหาย

ผู้คนที่เข้ามา และเขาก็จากไป จากฉัน

ความจริงที่เข้ามา หรือแค่หมอกควัน

ที่จางหาย เวลามันให้อะไรกับเธอ

 

สิ่งที่ผ่านมา และมันก็ผ่านไป จางหาย

ผู้คนที่เข้ามา และเขาก็จากไป จากฉัน

ความจริงที่เข้ามา หรือแค่หมอกควัน

ที่จางหาย เวลามันให้อะไรกับเธอ

Be the first to like.
loading...