เนื้อเพลง รัก..โลกาภิวัตน์ ภิญโญ รู้ธรรม อัลบั้ม โลกเบี้ยว

ก็ยังรักคนคนหนึ่ง

และก็ยังซึ้งกับคนคนนั้น

ซึ่งมันก็เหมือนเดิม

 

ทุกประการ

ไม่ว่าจะเนิ่นนานสักเท่าไร

ก็ไม่คิดมีคนอื่น

ต่อให้ปืนมาจ่อหัวใกล้ใกล้

จะยืนจะยัน

 

ว่ารักเธอจนตาย

เป็นคนเดียวที่ได้

 

ใจจากเรา

ถึงไม่ได้เป็นคนแรกของเธอ

แค่ได้เป็นคนสุดท้ายก็เอา

อย่างน้อยชีวิตนี้

 

ก็ไม่อายเขา

ที่เรามีคนดีดีคอยห่วงใย

ยังไม่รู้วันข้างหน้า

ว่าจะโลกาภิวัฒน์หรือไม่

แต่ความรักของเรา

 

ที่ให้เธอไป

จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม

ถึงไม่ได้เป็นคนแรกของเธอ

 

แค่ได้เป็นคนสุดท้ายก็เอา

 

อย่างน้อยชีวิตนี้

 

ก็ไม่อายเขา

 

ที่เรามีคนดีดีคอยห่วงใย

 

ยังไม่รู้วันข้างหน้า

 

ว่าจะโลกาภิวัฒน์หรือไม่

 

แต่ความรักของเรา

 

ที่ให้เธอไป

 

จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม

จะยืนจะยันว่ารักเธอจนตาย

จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม

 

Be the first to like.
loading...