เนื้อเพลง เก็บคำว่ารัก GENEKASIDIT อัลบั้ม BLONDE

 

เก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

รู้สึกแปลกไหมที่เธอกับฉัน

สุดท้ายไม่ได้รักกัน

ได้เพียงแต่ฝัน ฝันไปเท่านั้น

 

กี่ครั้งที่เราต่าง ยังมีคนที่อยู่ใจ

เราต่างมีใคร ที่อยู่ในใจ

เราเจอกันเมื่อเราไม่พร้อม

เราต่างไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะรักใคร

 

เก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

จะดีแค่ไหน ถ้าพบกันอีกครั้ง

วันนั้นถ้าในหัวใจ ให้เธอและฉันก็ไม่มีใคร

 

แต่วันนี้เรานั้นต่างมีคนที่อยู่ในใจ

เราต่างมีใคร ที่อยู่ในใจ

เราเจอกันเมื่อเราไม่พร้อม

เราต่างไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะรักใคร

 

เก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

ก็รู้ว่าเราต่างก็เข้าใจกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

ก็รู้ว่าเราต่างก็คิดเหมือนกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

 

ไม่เคยมาถึงพร้อมกัน ไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

 

เก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

ก็รู้ว่าเราต่างก็เข้าใจกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

ก็รู้ว่าเราต่างก็คิดเหมือนกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาพถึงพร้อมกันเก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

รู้สึกแปลกไหมที่เธอกับฉัน

สุดท้ายไม่ได้รักกัน

ได้เพียงแต่ฝัน ฝันไปเท่านั้น

 

กี่ครั้งที่เราต่าง ยังมีคนที่อยู่ใจ

เราต่างมีใคร ที่อยู่ในใจ

เราเจอกันเมื่อเราไม่พร้อม

เราต่างไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะรักใคร

 

เก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

จะดีแค่ไหน ถ้าพบกันอีกครั้ง

วันนั้นถ้าในหัวใจ ให้เธอและฉันก็ไม่มีใคร

 

แต่วันนี้เรานั้นต่างมีคนที่อยู่ในใจ

เราต่างมีใคร ที่อยู่ในใจ

เราเจอกันเมื่อเราไม่พร้อม

เราต่างไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะรักใคร

 

เก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

ก็รู้ว่าเราต่างก็เข้าใจกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

ก็รู้ว่าเราต่างก็คิดเหมือนกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

 

ไม่เคยมาถึงพร้อมกัน ไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

 

เก็บคำว่ารักไว้ก่อน เก็บรักไว้สักพัก

รอจนถึงวันที่หัวใจ เราพร้อมที่จะรัก

 

ก็รู้ว่าเราต่างก็เข้าใจกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกัน

ก็รู้ว่าเราต่างก็คิดเหมือนกัน

แต่ความรักของเราไม่เคยมาพถึงพร้อมกัน

Be the first to like.
loading...