เนื้อเพลง ไก่คู่บ้านช้างคู่เมือง คาราบาว อัลบั้ม สาวเบียร์ช้าง

ไทยเป็นไทยในวันนี้ โชคดีที่ว่า

มีช้าง ควาย ม้า ต้านศตรู

พระนเรศวรทรงช้าง กระทำศึกยุทธหัตถี

เราจึงมีอนาคต เราจึงมีวันนี้เพราะใคร

เราชนช้าง เอ้าช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง

 

มองเมืองไทยในวันนี้ มั่งมีที่ไหนล่ะ แย่

เศรษฐกิจพังทลาย ไร่นาล่ม

ค่ำไปยันเช้าเฝ้าขบคิด ยังมีสิทธิ์พออยู่พอกิน

เลี้ยงไก่ชนไว้ใต้ถุน กินไม่หมดเอาไปขาย

เป็นไก่เนื้อ เป็นไก่ชน

เอ้าชน ชน ชน ชน ชน

 

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

 

ช้าง ช้าง ช้างและไก่ชน ของคนไทยของดีๆ

(ของดีๆ ของคนไทย)

ช้าง ช้าง ช้างและไก่ชน ของคนไทยของดีๆ

(ของคนไทยใช้ให้เป็น)

 

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

ไก่คู่บ้าน ช้างคู่เมือง

(มีความเจริญรุ่งเรือง)

 

Be the first to like.
loading...