เนื้อเพลง คนสร้างชาติ คาราบาว อัลบั้ม รุ่นสร้างชาติ

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยากยากจน

 

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลาก็สิ้นชาติ(ไทย)

 

เกิดกันหนเดียว บนแผ่นดินเดียวร่วมฝัน

อยู่ร่วมเผ่าพันธุ์ เผ่าใครเผ่ามันเผ่าไทย

 

หัวใจเรารวมเข้าด้วยกัน

ทุกข์สุขเรามีร่วมฝ่าฟัน

ความรักจริงใจยังผูกพัน เป็นชาติเดียว

 

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยากยากจน

 

ชาติตอ้งการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลาก็สิ้นชาติ(ไทย)

 

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยากยากจน

 

ชาติตอ้งการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลาก็สิ้นชาติ(ไทย)

 

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยากยากจน

 

ชาติตอ้งการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลาก็สิ้นชาติ(ไทย)

 

Be the first to like.
loading...