เนื้อเพลง พออยู่พอกิน คาราบาว อัลบั้ม พออยู่พอกิน

ทำนาเพียง 5 ไร่

ได้ข้าวกินตลอดปี

พืชไร่ไม้ผลดี

แฟงแตงกวา 5 ไร่พอ

บ่อน้ำ 3 ไร่นั้น

เลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ

2 ไร่เป็นเรือนหอ

พ่อให้มาทฤษฎีใหม่

 

*ตราบใดที่ยังมีดิน

เรายังมีกินมีอยู่ตลอดไป

บรรพบุรุษคนไทย

เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

 

**ตราบใดที่ยังมีแรง

จะแปลงไร่นาเป็นผลิตผล

พอเพียงให้เลี้ยงตัวตน

เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน

 

พ่อแม่ยกให้มา

นาไร่คือทรัพย์สิน

จิตวิญญาณบรรพชน

ลูกหลานเร่ไปขาย

น่าละอายซื้อของโจร

หวนกลับมาเลี้ยงดูตน

เป็นกรรมกรจะกินอะไร

 

(*,**)

 

สหกรณ์เป็นการรวมหมู่

กู่เศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง

สหกรณ์รวมกันเป็นเมือง

เมืองสหกรณ์เกษตรเพียงพอ

 

สอดประสานเข้าในส่วนกลาง

สร้างความเป็นธรรมผู้ผลิตบริโภค

หากมีเหลือค่อยไปจำหน่าย

ส่งออกไปขาย สร้างความมั่นคง

 

(*,**,*)

 

ตราบใดที่ยังมีแรง

จงแปลงไร่นาเป็นผลิตผล

หล่อเลี้ยงคนไทยทุกคน

ให้พลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมือง…พออยู่พอกิน

 

ไชโย สนุกจังเลย บ้านไร่นาเรา

พลเมืองพออยู่พอกิน

เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมืองล่ะพออยู่พอกิน

เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมืองพออยู่พอกิน

เป็นพลเมืองล่ะพออยู่พอกิน

 

Be the first to like.
loading...