เนื้อเพลง เติมเต็ม Superbaker

ตั้งแต่วันที่เราได้พบกัน

ฝันของเรานั้นยังแตกต่าง

เจอปัญหาเรียนรู้ไป ปรับมุมมองจนเข้าใจ

กลายเป็นฝันเดียวกัน

ในยามร้อนเธอก็เป็นหลังคา

รักของเราเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่

เธอคืนสวนที่ฉันรู้สึกปลอดภัย

โลกของเธอและฉัน

ขอบคุณทุกครั้งที่เคียงข้างกัน

จับมือฉันและเดินร่วมทาง

ใจไม่เคยอ้างว้าง เพราะมีเธอ

เมื่อเธอเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกอย่าง

บันดาลความฝันที่เลือนลาง

ให้กลับกลายเป็นจริง

ได้อยู่กับเธอก็เติมทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกๆ อย่าง

เราจะอยู่ตรงนี้และร่วมทาง

ฉันและเธอเท่านั้น ตลอดไป

ในยามร้อนเธอก็เป็นหลังคา

รักของเราเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่

เธอคืนสวนที่ฉันรู้สึกปลอดภัย

โลกของเธอและฉัน

ขอบคุณทุกครั้งที่เคียงข้างกัน

จับมือฉันและเดินร่วมทาง

ใจไม่เคยอ้างว้าง เพราะมีเธอ

เมื่อเธอเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกอย่าง

บันดาลความฝันที่เลือนลาง

ให้กลับกลายเป็นจริง

ได้อยู่กับเธอก็เติมทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกๆ อย่าง

เราจะอยู่ตรงนี้และร่วมทาง

ฉันและเธอเท่านั้น ตลอดไป

เมื่อเธอเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกอย่าง

บันดาลความฝันที่เลือนลาง

ให้กลับกลายเป็นจริง

ได้อยู่กับเธอก็เติมทุกสิ่ง

เติมเต็มทุกๆ อย่าง

เราจะอยู่ตรงนี้และร่วมทาง

ฉันและเธอเท่านั้น ตลอดไป

 

Be the first to like.
loading...