เนื้อเพลง ยืนอยู่ตรงนี้ – sleeping sheep

เพลง : ยืนอยู่ตรงนี้

ศิลปิน : sleeping sheep

เนื้อเพลง :

จะยืนอยู่ตรงนี้ และมีเธอที่มีความหมายในหัวใจ ฉัน

จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายไม่สำคัญ

อยากให้เธอได้รู้ สิ่งเดียวที่ฉันจะยอมทำทุกอย่าง

ขอแค่เพียงไม่เสียเธอไป อยากให้เธอได้รู้

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร…เพื่อเธอ ฉัน…พร้อม

จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่ ก็ไม่สำคัญ

ให้เธอมองที่ตรงนี้ ในวันที่เธอไม่มีแม้ใคร เธอยังมี…ฉัน

อยากให้เธอได้รู้ สิ่งเดียวที่ฉันจะยอมทำทุกอย่าง

ขอแค่เพียงไม่เสียเธอไป อยากให้เธอได้รู้

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร…เพื่อเธอ ฉัน…พร้อม…ยอม

จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่ามันจะนานเท่าไหร่ ก็ไม่สำคัญ

ให้เธอมองที่ตรงนี้ ในวันที่เธอไม่มีแม้ใคร เธอยังมี…ฉัน

อยากให้เธอได้รู้ สิ่งเดียวที่ฉันจะยอมทำทุกอย่าง

ขอแค่เพียงไม่เสียเธอไป อยากให้เธอได้รู้

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร…เพื่อเธอ ฉัน…พร้อม…ยอม

จะยืนอยู่ตรงนี้ จะยืนอยู่ตรงนี้ แม้ว่ามันจะนานแสนนาน

อยากให้เธอได้รู้ สิ่งเดียวที่ฉันจะยอมทำทุกอย่าง

ขอแค่เพียงไม่เสียเธอไป อยากให้เธอได้รู้

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร…เพื่อเธอ ฉัน…พร้อม…ยอม

Be the first to like.
loading...