เนื้อเพลง เธอ Skalaxy อัลบั้ม Ready To Drink

เธออยู่ในดอกไม้ เธออยู่ในสายลม เธออยู่ในอะไรมากมาย

เธออยู่ในทะเล เธออยู่ในฟ้าคราม เธออยู่ใน หัวใจ

        * วันที่ไม่ได้เจอ ใจก็มีแต่เธอเสมอ ทุกวัน คืนที่ไม่ได้เจอ ใจก็มีแต่เธอเสมอ ทุกคืน

เธออยู่ในหนังสือ เธออยู่ในเสียงเพลง เธออยู่ในอะไรมากมาย

เธออยู่ในตะวัน เธออยู่ในฝันดี เธออยู่ใน หัวใจ

( * )
 
                ** เธอ อยู่ในทุกสิ่ง อยู่ในทุกอย่าง ฉันรักเธอ

                เธอ อยู่ในทุกวัน อยู่ในทุกคืน คิดถึงเธอ

                เธอ อยู่ในทุกสิ่ง อยู่ในทุกอย่าง อยู่ในใจฉัน

( * , ** )

เธอ อยู่ในทุกวัน  อยู่ในทุกคืน คิดถึงเธอ

เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ  เธอ เธอ เธอ เธอ อยู่ในใจฉัน
 

Be the first to like.
loading...