เนื้อเพลง ครั้งหนึ่งวันนี้ แจ้ ดนุพล อัลบั้ม กีตาร์พาสชัน สมุธ

มี ดวงใจ

แต่เหมือนไร้ วิญญาณ

ทรมาน ใครเป็น เช่นฉัน.

มีเปลี่ยน มีผัน

มีผ่าน พ้นไปวันๆ

ร้าว…ราน.

.ดวง วิญญาณ

ที่ขาด นั้น คือเธอ

ใครเล่าเออ ทิ้งฉัน ไว้ลำพัง.

ฉันฝาก บรรเลง

ฉันบอก เล่ามาเป็นเพลง

ประท้วง ถาม เธอ.

…ซึ้ง หรือไม่ซึ้ง

ซึ่งก็แล้ว แต่เธอ

เพียงอยากให้เธอ เห็นใจ

รู้ก็ทั้งรู้ อยู่ฉันรักเธอเท่าไหน

จะโกรธ เกลียดหลอกเธอ

เคยไหม

ไม่ใช่แค่เพียง

เพราะร้องเพลงเล่น

มาหลอกใคร

แต่จบด้วยคำ

ขอมอบรักเธอตลอดไป.

ดวงใจอยู่หน ใด

จะไกล สุดแสนไกล

จงตอบกลับมา ให้ฉันรู้.

วันคืน คอยเฝ้า ดู

ยังคงคิดถึง อยู่

วันใดจะกลับ มารับรู้.

ครั้ง หนึ่ง วัน นั้น

เธอพร่ำ ฉันจำ ได้

เธอ บอก รัก ฉัน.

ครั้ง หนึ่ง วัน นี้

ลืม คำ ฉัน ร้อง ไห้

ร้อง..ไปพร้อมเพลง

…ซึ้ง หรือไม่ซึ้ง

ซึ่งก็แล้ว แต่เธอ

เพียงอยากให้เธอ เห็นใจ

รู้ก็ทั้งรู้ อยู่ฉันรักเธอเท่าไหน

จะโกรธ เกลียดหลอกเธอ

เคยไหม

ไม่ใช่แค่เพียง

เพราะร้องเพลงเล่น

มาหลอกใคร

แต่จบด้วยคำ

ขอมอบรักเธอตลอดไป.

ดวงใจอยู่หน ใด

จะไกล สุดแสนไกล

จงตอบกลับมา ให้ฉันรู้.

วันคืน คอยเฝ้า ดู

ยังคงคิดถึง อยู่

วันใดจะกลับ มารับรู้.

ครั้ง หนึ่ง วัน นั้น

เธอพร่ำ ฉันจำ ได้

เธอ บอก รัก ฉัน.

ครั้ง หนึ่ง วัน นี้

ลืม คำ ฉัน ร้อง ไห้

ร้อง..ไปพร้อมเพลง

 

Be the first to like.
loading...