เนื้อเพลง เธอปันใจ อัสนี วสันต์ อัลบั้ม สัปปะรด

หัวใจสลาย เมื่อเธอเดินไปกับเขา ไม่คำนึงถึงเรื่องราว ที่เราต่างคนเคยสร้างมา

 

ประโยชน์อันใด ที่เธอจะคืนกลับมา อย่าห่วงใยและเวทนา เหมือนกลัวว่าฉันจะตาย

 

        * ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ ก็กลับไปซะดีกว่า ครึ่งกลางค้างคา เอามาให้ใคร

 

         ไม่รักไม่ว่า แต่อย่าสงสาร ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น

 

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ

 

( * )

 

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน อยากให้เธอรักเขานานๆ ที่มันผ่านมาให้แล้วไป

 

อย่าแบ่งใจมา จะรักเขาแล้วจงคงมั่น เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ

 

แสนจะเจ็บและช้ำไปนาน เมื่อรู้ว่าเธอปันใจ

Be the first to like.
loading...