เนื้อเพลง ขวัญเอย ธีร์ ไชยเดช

หากบอกว่าฉันเปลี่ยน…ไป           

หากเป็นเพราะฉันเข้า…    ใจ

ใช่ที่ฉันเคย…เสียใจ  ที่รักใครไปขนาดนั้น        

แต่เธอไม่รู้ เพราะเธอนั้นไม่อยู่… ข้างกัน

และแล้ววันนั้น…   ผ่านไป           

แต่ตัวฉันนั้น…ยังมั่นใจ 

เธอคงต้องเคย…เสียใจ   ถ้ารักใครไปขนาดนั้น        

แต่คงไม่รู้ เพราะเขานั้นไม่อยู่… ใกล้กัน

* ขวัญเอย อย่าไปไหนได้ไกลเกินกว่านี้ อย่าได้หนีเลย     

กลับมาเสียดีๆ   เราจะได้มีกันต่อไป

** ขวัญเอย สิ่งที่ฉันนั้นเคยได้ปลอบใจ อย่าได้หนีไป 

ใจของฉันยังมี ขวัญดีๆอยู่ต่อไป (อีกนาน)

( * , ** )

 

Be the first to like.
loading...