เนื้อเพลง เปลี่ยน Tattoo Colour

ท้องฟ้าเปลี่ยนสี ลมก็เปลี่ยนทิศทาง น้ำทะเลเปลี่ยนไป ก็เพราะใครไม่ระวัง

 

พอเกิดปัญหา ก็อย่าไปโทษใคร สร้างที่เรา ทำลายที่เรา กอบกู้ด้วยใจของเรา

 

        * ผู้คนป่าเขา เป็นร่มเงาให้กัน สำนึกเถอะ เป็นสิ่งสำคัญ

 

                ** คืนชีวิตให้ป่า ป่าคืนชีวิตให้เรา อย่าให้ฟ้ากลายเป็นสีเทา

 

                ปลูกชีวิตให้ป่า โลกก็คงจะไม่เหงา หากเราช่วยกันคนละมือ

 

ท้องฟ้าเปลี่ยนสี ลมก็เปลี่ยนทิศทาง น้ำทะเลสดใส ก็เพราะใจเรามั่นคง

 

ร่วมแก้ปัญหา อย่ารอต้องรีบทำ สร้างที่เรา ทำลายที่เรา กอบกู้ด้วยใจของเรา

 

( * , ** )

 

( ** )

Be the first to like.
loading...