เนื้อเพลง บาดแผลที่งดงาม ไอเฟล

ให้เธอจากไปถ้าหากว่าเธอไม่เหลื¬อใจ 

ให้เธอจากไปทำตามที่ใจของเธอต้อ¬งการ

จะไม่โกรธเธอจะไม่โทษเธอและโทษใ¬คร 

ให้เธอลืมฉันอย่าจำฉันไว้ให้รบก¬วนใจ 

 

 

*แต่ฉันจะจำเอาไว้ว่าเคยรักใคร แม้เจ็บเพียงใดก็จะจดจำไม่ลืมเล¬ือน 

 

**เก็บบาดแผลที่งดงาม ที่มันอาจทำให้มีน้ำตา 

ทำใจอ่อนล้าเมื่อคิดขึ้นมาเมื่อ¬วันใด 

เธอคือบาดแผลที่งดงาม ที่เกิดจากความรักของสองเรา 

มันจบไปแล้ว นานแล้ว 

แต่ก็ยังยิ้มได้ทั้งน้ำตาเมื่อค¬ิดถึงเธอ.¬..

 

Be the first to like.
loading...