เนื้อเพลง เพราะความรักแท้ๆ โต๋

เสียงนกร้องเพลง สายฝนเต้นรำ 

รอยยิ้มแห่งความสุข ที่เหมือนอยู่ในสวรรค์

ทะเลสีคราม อากาศที่ชื่น ฉ่ำ และหากฉันนับ ใครมีความสุขล้น 

ก็เติมชื่อฉันด้วยคนแล้วกัน

* เพราะความรักแท้ๆ(เพราะความรักแท้ๆ) ที่เธอเผื่อแผ่มาให้ฉัน

เปลี่ยนชีวิตที่มัวหม่น(ที่มัวหม่น) ให้พบกับความสุขล้นเหมือนดังฝัน

** เพราะความรักแท้ๆ(เพราะความรักแท้ๆ)  ที่เธอเผื่อแผ่มาถึงกัน

ในวันนี้จะกลั่นความรัก  ออกมาเป็นเพลงให้เธอได้รับฟัง

ขอให้นกร้องเพลง ขอให้ฝนเต้นรำ   

ให้รอยยิ้มแห่งความสุข เป็นของเธอ อย่างที่เกิดขึ้นกับฉัน

ขอให้หัวใจ สดใส และชื่น ฉ่ำ และหากฉันนับใครมีความสุขล้น 

ขอเติมชื่อเธออีกคนเช่นกัน

( * , ** )

หากว่าวันไหนที่ใจเธอนั้นเศร้า อยากให้เธอคิดถึงวันเก่า  และฟังเพลงนี้ของเรา  

เพื่อเตือนว่าเธอยังคงจะมีฉัน

เพราะความรักแท้ๆ (เพราะความรักแท้ๆ)  ที่เธอเผื่อแผ่มาให้ฉัน

เปลี่ยนชีวิตที่มัวหม่น (ที่มัวหม่น) ให้พบกับความสุขล้นเหมือนดั่งฝัน

เพราะความรักแท้ๆ (เพราะความรักแท้ๆ)  ที่เธอเผื่อแผ่มาถึงกัน 

ในวันนี้ จะกลั่นความรัก ออกมาเป็นเพลงให้เธอได้รับฟัง

ในวันนี้จะกลั่นความรัก ออกมาเป็นเพลงให้เธอได้รับฟัง

จึงอยากขอส่งความรัก ส่งไปเป็นเพลงให้เธอ….ได้รับฟัง

 

Be the first to like.
loading...