เนื้อเพลง เพลงแห่งหัวใจ เนส AF9

 

เธอคือเพลงแห่งหัวใจ เธอคือเพลงแห่งแสงดาว พรั่งพราย

ส่งประกายให้ชีวิตฉัน ในเวลาที่ฉันมืดมน

เธอคนที่ให้ความสำคัญ เกินกว่าฝันอยู่อีกไม่ไกล

 

เธอคือเพลงที่เปลี่ยนน้ำตาให้เป็นแรงบวก

ทำให้ฉันอยากสู้ไป

 

นี่คือเพลงที่เขียนขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรัก

แต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอ เพื่อขอบคุณที่เธอรักกัน

นี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอเพื่อแทนคำว่ารัก

ที่จะมีให้เธอทำนั้น

 

เธอที่ดีแสนดี เธอที่มองฉันด้วยหัวใจ เธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่าง

อยากจะตอบแทนความรักที่เธอให้มา ด้วยเพลงแห่งหัวใจ

 

เธอคือเพลงแห่งหัวใจ เธอคือเพลงแห่งฝันดีทุกคืน

จากชีวิตที่หลับไม่ลง

 

เธอคือเพลงที่เปลี่ยนน้ำตาให้เป็นแรงบวก

ทำให้ฉันอยากสู้ไป

 

นี่คือเพลงที่เขียนขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรัก

แต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอ เพื่อขอบคุณที่เธอรักกัน

นี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอเพื่อแทนคำว่ารัก

ที่จะมีให้เธอทำนั้น

 

เธอที่ดีแสนดี เธอที่มองฉันด้วยหัวใจ เธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่าง

อยากจะตอบแทนความรักที่เธอให้มา ด้วยเพลงแห่งหัวใจ

 

นี่คือเพลงที่เขียนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรัก

แต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอ เพื่อขอบคุณที่เธอรักกัน

 

นี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอเพื่อแทนคำว่ารัก

ที่จะมีให้เธอทำนั้น เธอที่ดีแสนดี

เธอที่มองฉันด้วยหัวใจ เธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่าง

อยากจะตอบแทนความรักที่เธอให้มา

ด้วยเพลงแห่งหัวใจ

Be the first to like.
loading...