เนื้อเพลง ภาษาใจ อุ๊บอิ๊บส์

ยามเมื่อเราเจอกัน เธอสบตาฉันเหมือนหนึ่งทักทาย

ทำให้ใจฉันหาย รู้สึกคล้ายคล้ายฉันมีปมด้อย

 

เราต้องจากกันไกล เราต่างเศร้าใจเราต่างหลงคอย

เป็นด้วยบุญฉันน้อย จึงปล่อยเธอคอยจนสายเกินไป…

 

เจอะกันครั้งนี้ ฉันมีความเศร้าฤทัย

ข่มอยู่ภายใน หมดทางเผยใจให้เธอได้เห็น…

 

ได้แต่มองตากัน เธอสบตาฉันฉันก็คิดเป็น…

ตาไม่อาจซ่อนเร้น ทุกสิ่งที่เห็นนั่นแหละหัวใจ…

 

เราต้องจากกันไกล เราต่างเศร้าใจเราต่างหลงคอย

เป็นด้วยบุญฉันน้อย จึงปล่อยเธอคอยจนสายเกินไป…

 

เจอะกันครั้งนี้ ฉันมีความเศร้าฤทัย

ข่มอยู่ภายใน หมดทางเผยใจให้เธอได้เห็น…

 

ได้แต่มองตากัน เธอสบตาฉันฉันก็คิดเป็น…

ตาไม่อาจซ่อนเร้น ทุกสิ่งที่เห็นนั่นแหละหัวใจ…

ตาไม่อาจซ่อนเร้น ทุกสิ่งที่เห็นนั่นแหละหัวใจ…

 

Be the first to like.
loading...