เนื้อเพลง สักขีเจ้าพระยา เบิร์ด ธรรมรัตน์ อัลบั้ม ใบชา Song ร้องเพลงชาตรี

โอ้เจ้าพระยาไหลมาแต่ไกล

งามเหนือใครขวัญใจงามหล้า

โอ้เจ้าพระยา ช่วยตอบวาจาข้าได้ไหม

โอ้เจ้าพระยาตอบข้าสักที

อันตัวฉันนี้ต้องตรมหมองไหม้

เพราะว่าหัวใจ ฉันเฝ้าอาลัยต่อเธอคนนั้น

ช่วยบอกเขาหน่อย

ว่าคนรอคอยกำลังเศร้าหมอง

เพราะเฝ้าใฝ่ปอง ดวงพยอมคงมีเยื่อใย

โอ้เจ้าพระยาจงเป็นสักขี

อันตัวฉันนี้จะขอรักมั่น

ต่อเธอคนนั้น ขอสัญญามั่นต่อเจ้าพระยา

โอ้เจ้าพระยาตอบข้าสักที

อันตัวฉันนี้ต้องตรมหมองไหม้

เพราะว่าหัวใจ ฉันเฝ้าอาลัยต่อเธอคนนั้น

ช่วยบอกเขาหน่อย

ว่าคนรอคอยกำลังเศร้าหมอง

เพราะเฝ้าใฝ่ปอง ดวงพยอมคงมีเยื่อใย

โอ้เจ้าพระยาจงเป็นสักขี

อันตัวฉันนี้จะขอรักมั่น

ต่อเธอคนนั้น ขอสัญญามั่นต่อเจ้าพระยา

ต่อเธอคนนั้น ขอสัญญามั่นต่อเจ้าพระยา

 

Be the first to like.
loading...