เนื้อเพลง ต่อไปนี้ไม่มีใคร ใหม่ เจริญปุระ

เพราะฉันรู้ดี 

ว่าคงไม่มีหวัง 

เกินจะหวังให้เธอเห็นใจ 

ได้แต่ห้ามน้ำตา 

ไม่ให้รินไหล 

มองส่งเธอจนลับตา 

ทำได้แค่บอกหัวใจ 

ว่าทุก ทุก อย่าง 

จะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไป 

และต่อไปนี้ 

จะไม่มีใคร 

เหมือนที่เคยมี 

จำเอาไว้ให้ดีจนตาย 

ไม่ว่าร้อนหรือเย็น 

ต้องให้มันเป็นไป 

จะเจ็บช้ำยังไง 

ต้องผ่านไป 

เพียงผู้เดียว 

ทุก ทุก ครั้งเคยได้เจอ 

ได้ยินเสียง 

มันคงเหลือแค่เพียง 

ความทรงจำ 

จะไม่เหลือใคร ใคร 

ยามที่ใจช้ำ 

คำปลอบโยนจะไม่มี 

ทำได้แค่บอกหัวใจ 

ว่าทุก ทุก อย่าง 

จะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไป 

และต่อไปนี้ 

จะไม่มีใคร 

เหมือนที่เคยมี 

จำเอาไว้ให้ดีจนตาย 

ไม่ว่าร้อนหรือเย็น 

ต้องให้มันเป็นไป 

จะเจ็บช้ำยังไง 

ต้องผ่านไป 

เพียงผู้เดียว 

และต่อไปนี้ 

จะไม่มีใคร 

เหมือนที่เคยมี 

จำเอาไว้ให้ดีจนตาย 

ไม่ว่าร้อนหรือเย็น 

ต้องให้มันเป็นไป 

จะเจ็บช้ำยังไง 

ต้องผ่านไป 

และต่อไปนี้ 

จะไม่มีใคร 

เหมือนที่เคยมี 

จำเอาไว้ให้ดีจนตาย 

ไม่ว่าร้อนหรือเย็น 

ต้องให้มันเป็นไป 

จะเจ็บช้ำยังไง 

ต้องผ่านไป 

เพียงผู้เดียว 

ไม่ว่าร้อนหรือเย็น 

ต้องให้มันเป็นไป 

จะเจ็บช้ำยังไง 

ต้องผ่านไป 

เพียงผู้เดียว 

และต่อไปนี้ 

จะไม่มีใคร 

จะเจ็บช้ำยังไง 

ต้องผ่านไป 

เพียงผู้เดียว 

 

Be the first to like.
loading...