เนื้อเพลง จันทร์ฉาย คาราบาว อัลบั้ม เช ยังไม่ตาย

จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง

เอาแหวนทองแดงช้างม้าคืนไป

ได้โปรดขอจงเห็นใจ นาล่มผืนดินแตกลาย

ฝนจงโปรยปรายจันทร์ฉายจงช่วยที

 

อิสานร้าวรานจิต ยิ่งคิดยิ่งปวดดวงใจ

ลูกหลานทิ้งบ้านเข้าเมือง รุ่งเรืองแสงสีวิไล

ต่างคนดั้นด้นฟันฝ่า มุ่งแสวงหาเยียวยาชีวิตไป

ปล่อยพ่อแม่ทิ้งให้แกคอยเฝ้า

(ปล่อยพ่อแม่ทิ้งให้แกคอยเฝ้า)

อิสานบ้านเฮาดูเงียบเหงาวังเวง

 

จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง

เอาแหวนทองแดงช้างม้าคืนไป

ได้โปรดขอจงเห็นใจ นาล่มผืนดินแตกลาย

ฝนจงโปรยปรายจันทร์ฉายจงช่วยที

 

ไม่มีใครให้คำตอบ รับผิดชอบช่วยตอบปัญหา

อิสานยังฝันเลื่อนลอย ยังเฝ้าคอยผู้แทนคนกล้า

เนิ่นนานหลายวันเดือนปีผ่าน

เป็นอยู่อย่างนั้นผู้แทนไม่เห็นมา

มัวแต่แก่งแย่งกันเป็นใหญ่

(มัวแต่แก่งแย่งกันเป็นใหญ่)

ก็แล้วเมื่อไรบ้านเมืองจะพัฒนา

 

จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง

เอาแหวนทองแดงช้างม้าคืนไป

ได้โปรดขอจงเห็นใจ นาล่มผืนดินแตกลาย

ฝนจงโปรยปรายจันทร์ฉายจงช่วยที

 

พึ่งตนเองยังดีกว่า สมัชชาของเราคนจน

ย่ำบนหนทางยาวไกล มุ่งไปล่ะไม่เคยพร่ำบ่น

รวมพลังอิสานรักถิ่น รักผืนแผ่นดินแห้งแล้งดิ้นรน

ทวงผู้แทนให้กลับไปแก้ไข

(ทวงผู้แทนให้กลับไปแก้ไข)

ให้พระจันทร์เฉิดฉายรับรู้จากเบื้องบน

 

จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง

เอาแหวนทองแดงช้างม้าคืนไป

ได้โปรดขอจงเห็นใจ นาล่มผืนดินแตกลาย

ฝนจงโปรยปรายจันทร์ฉายจงช่วยที

 

จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง

เอาแหวนทองแดงช้างม้าคืนไป

ได้โปรดขอจงเห็นใจ นาล่มผืนดินแตกลาย

ฝนจงโปรยปรายจันทร์ฉายจงช่วยที

 

Be the first to like.
loading...