เนื้อเพลง เยอะ Before After อัลบั้ม Before After

ทางซ้ายไม่ดี ทางขวาก็ไม่ดี

ก็เอาแต่ชี้นิ้ว เอาแต่คอยสั่ง

ไม่พอใจก็เสียงดัง บอกอะไรก็เถียงจัง

ย้อนตลอด เหตุผลมีไหม

ติดนิสัย ไม่เคยพอดี

ก็อย่างเงี้ย จะให้คิดว่าไง

 

ก็อย่ามาเยอะให้มากไป เอาที่ไหนให้เธอ

มากไปแล้ว ฉันคงจะไม่ไหว

เหวี่ยงกันแรงเกินไป ส่อนิสัยของคน

เอาแต่ใจ ที่เธอต้องการระบายมันออก

ระบายมันออก ระบายมันออก

 

แค่อยากให้เธอ ทบทวนว่าความจริงนั้นเป็นไง

ต้องเหตุที่ฉัน หรือใครเป็นคนก่อ

 

ที่มาคอยทะเลาะกัน เปลี่ยนแปลงไปขึ้นทุกวัน

แท้ที่จริง หมดใจใช่ไหม

 

ติดนิสัย ไม่เคยพอดี

ก็อย่างเงี้ย จะให้คิดว่าไง

 

ก็อย่ามาเยอะให้มากไป เอาที่ไหนให้เธอ

มากไปแล้ว ฉันคงจะไม่ไหว

เหวี่ยงกันแรงเกินไป ส่อนิสัยของคน

เอาแต่ใจ ที่เธอต้องการระบายมันออก

ระบายมันออก ระบายมันออก

 

อะไร อะไร ก็ทำตามใจให้เธอตลอด

อย่างงั้น อย่างเงี้ย ยังไม่พอใจ มันเกินที่ฉันจะทน

ต้องตามอารมณ์ของคนที่มันมากมาย

จะเยอะมากไปไม่งาม

 

ติดนิสัย ไม่เคยพอดี

ก็อย่างเงี้ย จะให้คิดว่าไง

 

ก็อย่ามาเยอะให้มากไป เอาที่ไหนให้เธอ

มากไปแล้ว ฉันคงจะไม่ไหว

เหวี่ยงกันแรงเกินไป ส่อนิสัยของคน

เอาแต่ใจ ที่เธอต้องการระบายมันออก

 

ก็อย่ามาเยอะให้มากไป เอาที่ไหนให้เธอ

มากไปแล้ว ฉันคงจะไม่ไหว

เหวี่ยงกันแรงเกินไป ส่อนิสัยของคน

เอาแต่ใจ ที่เธอต้องการระบายมันออก

 

ก็อย่ามาเยอะให้มากไป เอาที่ไหนให้เธอ

 

เหวี่ยงกันแรงเกินไป ส่อนิสัยของคน

เอาแต่ใจ ที่เธอต้องการระบายมันออก

 

Be the first to like.
loading...