เนื้อเพลง เสียงที่ไม่ได้ยิน Sound Walker อัลบั้ม Sound Walker

เธอคงไม่รู้เลย ไม่เคยจะเข้าใจ ในความเปลี่ยนไปที่ฉันมี

เรายังอยู่ใกล้กันดั่งเพื่อนที่แสนดี เธอคงรู้สึกแค่นั้น

เพราะฉันซ่อนมันไว้ข้างใน ความในใจที่ตัวฉันมี

ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟังซักที คำๆ นี้ที่ดังอยู่ก้องในใจ

เสียงที่เธอนั้นไม่ได้ยิน หัวใจฉันพูดกับเธอ

ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยจะสัมผัสถึง ในใจฉัน

มันเปลี่ยนไปแล้วคำว่าเพื่อน

เธอคงไม่ตั้งใจ ฉันเองก็รู้ดี บางทีที่มาใกล้ชิดกัน

เธอคงไม่คิดเกิน เกินคำว่าเพื่อนกัน ฉันพอเข้าใจฉันรู้

เพราะฉันซ่อนมันไว้ข้างใน ความในใจที่ตัวฉันมี

ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟังซักที คำๆ นี้ที่ดังอยู่ก้องในใจ

เสียงที่เธอนั้นไม่ได้ยิน หัวใจฉันพูดกับเธอ

ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยจะสัมผัสถึง ในใจฉัน

มันเปลี่ยนไปแล้วคำว่าเพื่อน

เสียงที่เธอนั้นไม่ได้ยิน หัวใจฉันพูดกับเธอ

ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยจะสัมผัสถึง ในใจฉัน

มันเปลี่ยนไปแล้วคำว่าเพื่อน

 

Be the first to like.
loading...