????????? Light Instinct

?????????????????????? ??????????????????

????????????????????????

??????????????? ??????????????????????????????

?????????????????????????????

 

????????????????????????????

????????????????????????????

?????????????????? ??????????????

?????????????????????????

??????????????????????????????

??????????????????????????????????

 

My love will light the darkest night

???????????????????? ???????????? ??????????????????????

????????????????????? ???????????????????????

??????? ?????????????????

 

??????????????? ?????????????…

??????????????? ??????????????…

 

kimiga iinai sekaidewa iikiru kachi ga nainda

moshimo kimimo onajinara

yoruga hoshiwo keshisattemo bokuga sobani iiruyo

kimiwo terasu hikarini naruyo…

 

My love will light the darkest night

kimiga furimuku sonotokiwo zutto bokuwamatteruyo

????????????????????? ???????????????????????

??????? ?????????????????

donna tokidemo aiinoutawo…

??????????????? ??????????????…

 

My love will light the darkest night

My love will light the darkest night…

 

(My love will light the darkest night)

(My love will light the darkest night)

Be the first to like.
loading...