เนื้อเพลง โฮะ คาราบาว อัลบั้ม โฮะ

โฮ… โฮ… โฮ…โฮ…โฮ…โฮ้…โฮ…

โฮะคือแกงทั้งหมด ที่กินเหลือแล้วเอามาปน

เติมผักให้พอแล้วคน เอ้าคนๆๆให้เข้ากัน

มันคือความสำเร็จ ของคนเพื่อถนอมอาหาร

สังคมไทยเวลานี้เป็นแบบนั้น

ต้องหันหน้าเข้าหากัน พึ่งพาอาศัย

โฮะแปลว่ารวมกันเน้อ ถึงดูเลอะเทอะ

แต่ก็รวมกันได้ โฮะเป็นภูมิปัญญาไทย

ถ้อยทีถ้อยอาศัย อยู่กันไปแบบโฮะๆ

โฮะ โฮะ แกงโฮะ

โฮ… โฮ… โฮ…โฮ…โฮ…โฮ้…โฮ…

โฮะจึงไม่มีใครเด่น เน้นเอกลักษณ์โดยรวม

เมื่ออเมริกาภิวัฒน์อ่วม ไทยแลนด์ต้องรวมพลัง

มุ่งหวังเศษฐกิจพอเพียง กินใช้พึงสังวรระวัง

เมืองไทยกินเที่ยวทั่วหรือยัง ไยต้องถ่อสังขาร

ไปผลาญตังค์ถึงต่างแดน 

โฮะแปลว่ารวมกันเน้อ ถึงดูเลอะเทอะ

แต่ก็รวมกันได้ โฮะเป็นภูมิปัญญาไทย

ถ้อยทีถ้อยอาศัย อยู่กันไปแบบโฮะๆ

โฮะ โฮะ แกงโฮะ

โฮะคือเทใจรวมกัน ในปัญหาสารพัน

มันต้องมีทางออก ตราบใดคนไม่ยอมจนตรอก

ซอกๆแซกๆ เดี๋ยวก็เจอมอเตอร์เวย์

ชีวิตถึงเลี้ยวผิดสักกี่ครั้ง รวมสติสตังตั้งตรงไว้อย่าให้เป๋

กินแกงโฮะฟังเพลงโฮะ เดี๋ยวมีเฮ

กินแกงโฮะฟังเพลงโฮะ เดี๋ยวมีเฮ

กู้ชีวิตโปเก ต้องกู้กันแบบโฮะๆ

โฮะ โฮะ แกงโฮะ

โฮะคือเทใจรวมกัน ในปัญหาสารพัน

มันต้องมีทางออก ตราบใดคนไม่ยอมจนตรอก

ซอกๆแซกๆ เดี๋ยวก็เจอมอเตอร์เวย์

ชีวิตถึงเลี้ยวผิดสักกี่ครั้ง รวมสติสตังตั้งตรงไว้อย่าให้เป๋

กินแกงโฮะฟังเพลงโฮะ เดี๋ยวมีเฮ

กินแกงโฮะฟังเพลงโฮะ เดี๋ยวมีเฮ

กู้ชีวิตโปเก ต้องกู้กันแบบโฮะๆ

โฮะ โฮะ แกงโฮะ โฮะแปลว่ารวมกันเน้อ

ถึงดูเลอะเทอะ แต่ก็รวมกันได้

โฮะเป็นภูมิปัญญาไทย ถ้อยทีถ้อยอาศัย

อยู่กันไปแบบโฮะๆ โฮะแปลว่ารวมกันเน้อ

ถึงดูเลอะเทอะ แต่ก็รวมกันได้

โฮะเป็นภูมิปัญญาไทย ถ้อยทีถ้อยอาศัย

อยู่กันไปแบบโฮะ โฮะ โฮะ โฮะ แกงโฮะ

 

Be the first to like.
loading...