เนื้อเพลง จังหวะชีวิต Soul After Six

ฉันมองความเจ็บช้ำที่ในอดีตนั้น      

ให้มันเป็นบทสอนที่ตัวและหัวใจ

ฉันไม่เคยจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่      

no…no…no…oh…เป็นจังหวะชีวิต

ที่สอนให้ตัวของฉันนั้นมีความแข็งแกร่ง      

เรียกพลังที่อ่อนแรงให้ฟื้นคืนกลับมา

ให้รู้ว่าความรักนั้นเป็นเรื่องธรรมดา       

มีสุขมีทุกข์ เป็นจังหวะชีวิต

ทุก ๆ นาทีก็มีแต่  ความหวัง 

เผื่อพรุ่งนี้ ยังมีชีวิตที่มันสดใส

* ฉัน…ฉันนั้นยังจะพร้อมจะรับวันใหม่      

ไม่ว่านานเพียงไหนฉันก็พร้อม

แม้ว่ามันจะทุกข์และทนเท่าไหร่      

ก็เป็นจังหวะชีวิต  (ที่ต้องเสี่ยง…)

( ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง ) 

ฉัน…ฉันนั้นยังจะพร้อมจะรับวันใหม่      

ไม่ว่านานเพียงไหนฉันก็พร้อม

แม้ว่ามันจะทุกข์และทนเท่าไหร่      

ก็เป็นจังหวะชีวิต  

(เป็นจังหวะชีวิต เป็นจังหวะชีวิต เป็นจังหวะชีวิต) 

ชีวิตฉัน…

คอรัส)  เป็นจังหวะชีวิต เป็นจังหวะชีวิต 

           เป็นจังหวะชีวิต(ชีวิตฉัน)

           เป็นจังหวะชีวิต (ชีวิตฉัน) 

           เป็นจังหวะชีวิต (ชีวิตฉัน) 

           เป็นจังหวะชีวิต 

( * , * )

 

Be the first to like.
loading...