เนื้อเพลง Long- Long- Long The Beatles อัลบั้ม The White Album

It’s been a long long long time

How could I ever have lost you

When I loved you

It took a long long long time

Now I’m so happy I found you

How I love you

So many tears I was searching

So many tears I was wasting, oh oh

Now I can see you, be you

How can I ever misplace you

How I want you

Oh I love you

Your know that I need you

Ooh I love you

Oh

Be the first to like.
loading...