เนื้อเพลง ข่าวดี คาราบาว อัลบั้ม อเมริโกย

มีข่าวดีมาบอก
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
หูได้ยินได้เห็นมากะตา
หาได้มาเล่าขานหลอกใคร
เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โต
ความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไป
คนทั้งหมดทั้งเมืองมีกินมีใช้
ประเทษไทยให้มีแต่คนร่ำรวย
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
ใครเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาฟรี
หมอมากมีพยาบาลมากมาย
มีโรงหมอเอาไว้รอรักษา
ตั้งขึ้นมาไม่หวังแต่ค้ากำไร
คนทั้งหมดทั้งเมืองมียามีหมอ
ไม่ต้องเข้าคิวรอ หอ มอ ออ หมอ
เสียงร่ำลือ เสียงเล่าลือถึงข่าวดี
ข่าวดีๆ ยังเงี๊ยะ มีหรือใครไม่ถูกใจ
นึก นึก นึกถึงวันใหม่
นึกอยากจะให้มันถึงไวๆ
ฝัน ฝัน ฝันถึงวันใหม่
คงสดใสสวยงาม
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
หูได้ยินได้เห็นมากะตา
หาได้มาเล่าขานหลอกใคร
เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โต
ความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไป
คนทั้งหมดทั้งเมืองมีที่ทำกิน
มีที่ดินให้ชาวนาชาวสวน
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
เพาะพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวแจกฟรี
ปุ๋ยมากมียาฆ่าแมลงมากมาย
ข้าราชการก็คอยให้คำปรึกษา
ไม่มีนายหน้าที่เอาแต่ค้ากำไร
คนทั้งหมดทั้งเมืองมีงานมีเงิน
ไม่ระหกระเหินเดินหนีที่นา
เสียงร่ำลือ เสียงเล่าลือถึงข่าวดี
ข่าวดีๆ ยังเงี๊ยะ มีหรือใครไม่ถูกใจ
นึก นึก นึกถึงวันใหม่
นึกอยากจะให้มันถึงไวๆ
ฝัน ฝัน ฝันถึงวันใหม่
คงสดใสสวยงาม
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
หูได้ยินได้เห็นมากะตา
หาได้มาเล่าขานหลอกใคร
เห็นเขาพูดเขาคุยกันใหญ่โต
ความอดโซต้องแก้ไขให้หมดไป
คนทั้งหมดทั้งเมืองมีวิชาความรู้
ให้คุณครูได้มีโรงเรียนสั่งสอน
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
ไม่มีแป๊ะเจี๊ยะ มีแต่เล่าเรียนฟรี
หนังซือมากมี สมุดดินสอมากมาย
มีโรงเรียนตั้งไวเพียรศึกษา
ตั้งขึ้นมาไม่เพียงแต่ค้ากำไร
คนทั้งหมกทั้งเมืองอ่านออกเขียนได้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โอ.เค
เสียงร่ำลือ เสียงเล่าลือถึงข่าวดี
ข่าวดีๆ ยังเงี๊ยะ มีหรือใครไม่ถูกใจ
นึก นึก นึกถึงวันใหม่
นึกอยากจะให้มันถึงไวๆ
ฝัน ฝัน ฝันถึงวันใหม่
คงสดใสสวยงาม
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ดีไหม ดีไหม ดีไหมฮะ (ดีฮ่ะ)

Be the first to like.
loading...