เนื้อเพลง แสงหนึ่งคือรุ้งงาม Boyd Kosiyapong

รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน และรู้ไหมว่าเรานั้น ปลาบปลื้มเท่าไหร่ ที่ได้มีเธอ เป็นพลังอันสำคัญ

 

เพราะว่าเรานั้นรู้เธอทำเพื่อใคร เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่ไหวหวั่น เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เดินต่อไป

 

        * แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ แต่สำหรับเรานั้น

 

                ** เธอเหมือนดังกับแสง(เธอเป็นดังแสง) ที่มองไม่เห็น

 

                แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น ก็เด่นชัดขึ้นทันที

 

                เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด

 

ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร วันและคืนจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไหร่ เรานั้นก็แน่ใจว่าจะมีเธอยืนอยู่ข้างหลัง

 

( * , ** )

 

จึงอยากขอมอบเพลงๆนี้ให้ ให้เธอรับรู้สำหรับเรานั้น เธอสำคัญเพียงไหน

 

( ** )

 

*** เธอได้สะท้อน ความจริงให้โลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด

 

( *** )

Be the first to like.
loading...