เนื้อเพลง ต่อไป คาราบาว อัลบั้ม ห้ามจอดควาย

เด็กน้อยเจ้ายังอ่อนเยาว์ อ่อนวัย
จิตใจยังบริสุทธิ์สดใส
ในวัยอิ่มเอิบละเอียดอ่อนและอบอุ่น
กาลเวลาหมุนเวียนเจ้าเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป
เปลี่ยนวัยจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่)
ทิ้งความร่าเริงที่เคยมีในวัยเยาว์
เจ้าดูเงียบดูเหงาหงอยไป
ทิ้งความคะนองที่เคยมีในวัยเยาว์
เจ้าดูเงียบดูซึมขรึมไป
ในชีวิตคนต้องผจญกับหลายสิ่ง
ในชีวิตจริงย่อมมากมายด้วยปัญหา
มีปัญญาก็สู้กันต่อไป (สู้ต่อไป)
มีปัญญาก็สู้กันต่อไป
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไปถ้าใจจะสู้ต่อ
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไปให้ถึงยังที่หวัง ให้ได้ดังตั้งใจ
เยาวชนผลพวงของสังคมปัจจุบัน
เป็นผลงานสําคัญของสังคม
คุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบัน
เป็นกําลังสําคัญของสังคม
ทุกคนคือส่วนของสังคมเท่าๆ กัน
เป็นกําลังสําคัญของสังคม
ในชีวิตคนต้องผจญกับหลายสิ่ง
ในชีวิตจริงย่อมมากมายด้วยปัญหา
มีปัญญาก็สู้กันต่อไป (สู้ต่อไป)
มีปัญญาก็สู้กันต่อไป
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไปถ้าใจจะสู้ต่อ
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไปให้ถึงยังที่หวัง ให้ได้ดังตั้งใจ
มีปัญญาก็สู้กันต่อไป (สู้ต่อไป)
มีปัญญาก็สู้กันต่อไป
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไปถ้าใจจะสู้ต่อ
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไปถ้าใจจะสู้ต่อ
ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป
ต่อไปถ้าใจจะสู้ต่อไป

Be the first to like.
loading...