เนื้อเพลง ดิบแดก คาราบาว อัลบั้ม ห้ามจอดควาย

มาสาบาน ร่วมคําสาบาน
จกปลาแดก จากไหเดียวกัน
ต้มให้สุก แล้วกินให้สุข
นําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเฮา
ตําหมากหุ่ง คือส้มตํา
ตัวบักหํา ตัวคนเดียว
เกิดมาจน ใครว่าเสี่ยว
กินข้าวเหนียว ใครว่าแปลก
แมงจี๊นูน แมงกุ๊ดจี่
คั่วดีๆ จิ้มปลาแดก
เกิดมาจน ใครว่าแปลก
กินปลาแดก ใครว่าเสี่ยว
แล้วมันจะเกี่ยวกันไหม
หรือใครว่าเกี่ยวก็เกี่ยว
แล้วเรามาเสี่ยวกันไหม
ถึงใครว่าเสี่ยวก็เสี่ยว
แล้วมันจะเกี่ยวกันไหม
หรือใครว่าเกี่ยวก็เกี่ยว
แล้วเรามาเสี่ยวกันไหม
ถึงใครว่าเสี่ยวก็เสี่ยว
คําว่าสุก แปลว่าสุข
คําว่าเสี่ยว แปลว่าเสี่ยว
มีหรือจน ใครว่าเกี่ยว
กินข้าวเหนียว จกปลาแดก
คําว่าดิบ กินไม่สุก
กินสนุก สุขอีหลี
คั่วฮ้อนๆ หนอนไม่มี
แซบอีหลี จกปลาแดก
แล้วมันจะเกี่ยวกันไหม
หรือใครว่าเกี่ยวก็เกี่ยว
แล้วเรามาเสี่ยวกันไหม
ถึงใครว่าเสี่ยวก็เสี่ยว
แล้วมันจะเกี่ยวกันไหม
หรือใครว่าเกี่ยวก็เกี่ยว
แล้วเรามาเสี่ยวกันไหม
ถึงใครว่าเสี่ยวก็เสี่ยว
มาสาบาน ร่วมคําสาบาน
จกปลาแดก จากไหเดียวกัน
ต้มให้สุก แล้วกินให้สุข
นําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเฮา
คําว่าเอี่ยว มันไม่เกี่ยว
คําว่าเสี่ยว คืออีสาน
เป็นคําพูด เป็นตํานาน
เป็นอีสาน เป็นบักเสี่ยว
มีหรือจน มันไม่เกี่ยว
ปั้นข้าวเหนียว จกปลาแดก
เกิดมาจน ใครว่าแปลก
จกปลาแดก ใครว่าเสี่ยว
เกิดมาจน ใครว่าแปลก
จกปลาแดก ใครว่าเสี่ยว
เปิบข้าวเหนียว ใครว่าแปลก
จกปลาแดก ใครว่าเสี่ยว
เสี่ยว เสี่ยว เสี่ยว เสี่ยว
แมงจี๊นูน แมงกุ๊ดจี่
จกปลาแดก ใครว่าเสี่ยว

Be the first to like.
loading...