เนื้อเพลง เชื่อในตัวฉัน P.O.P.

ทุกครั้งที่เห็นเธอเจ็บทุกครั้งที่เธอร้องไห้ ฉันเรียนรู้
ทุกครั้งที่ฉันต้องเจ็บทุกครั้งที่ฉันเสียใจ เธอคอยเฝ้าดู
ผ่านกันมาเท่าไร…สุขและทุกข์เท่าไร…
ฉันนั้นรู้ว่าสองเราก็ต้องผ่าน
ความรู้สึกเธอตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับใจของฉันที่ร้องไห้อยู่ข้างใน
เราเจ็บปวดจนไม่รู้ ว่าต่อจากนี้เราจะผ่านพ้นไปได้แค่ไหน
แล้วที่เราร่วมสร้างมาจะต้องหาย… หายไป
ฉันรู้ว่าเธอเองคงรับไม่ไหว
อยากขอให้เธอเชื่อฉันอีกครั้งจะได้ไหม
*ยื่นมือมาให้ฉันจับที่หัวใจ
เราจะต้องไป เราจะต้องไปด้วยด้วยกัน
เธอได้ยินไหม ว่าต่อจากนี้ไป
จะเกิดเรื่องราวอะไรจะไม่ทิ้งกัน จะรักกันจนตาย
ฉันก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไม่ว่าสองเราจะปวดร้าวขนาดไหน
ฉันขอแค่เพียงเธอเชื่อฉันจะได้ไหม
โปรดเชื่อในตัวฉันเชื่อในหัวใจ
ว่าเราจะต้องไป เราจะต้องไปด้วยกัน
เธอได้ยินไหม ว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดเรื่องราวอะไร จะไม่ทิ้งกัน
( * )

Be the first to like.
loading...