เนื้อเพลง น้ำ คาราบาว อัลบั้ม สัจจะ 10 ประการ

เพราะคนไม่หยุดตัดไม้
แม่น้ำทุกสายจึงไร้ต้นน้ำลำธาร
ไม่เหมือนเมื่อก่อนเรามีป่าเบญจพรรณ
ชุ่มชื่นดุจแดนสวรรค์
เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์เพราะฟันเลื่อย
หรือคนว่าไม่เกี่ยวกัน
ก็ลองหลับฝัน ถึงวันที่น้ำเหือดหาย
โลกคงแห้งขอด เต็มไปด้วยทะเลทราย
หากเห็นน้ำมีความหมาย จงรู้จักใช้แบ่งปัน
น้ำขาดจึงต้องประหยัดน้ำใช้
จะกินจะอาบเมื่อใดขอให้จำไว้แม่นๆ
อันน้ำมีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผน
เอาน้ำใจทดแทน ก็มีน้ำกินน้ำอาบ
สังคมต้องร่วมมือกัน
เมื่อตื่นจากฝันทุกวันถึงสุขสดใส
น้ำเสียงแหบๆ น้ำคำเหนี่ยวนำน้ำใจ
วิงวอนพี่น้องชาวไทย
ประหยัดน้ำใช้เผื่อกันและกัน
เพราะคนไม่หยุดตัดไม้
แม่น้ำทุกสายจึงไร้ต้นน้ำลำธาร
ไม่เหมือนเมื่อก่อนเรามีป่าเบญจพรรณ
ชุ่มชื่นดุจแดนสวรรค
เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์เพราะฟันเลื่อย
หรือคนว่าไม่เกี่ยวกัน
ก็ลองหลับฝัน ถึงวันที่น้ำเหือดหาย
โลกคงแห้งขอด เต็มไปด้วยทะเลทราย
หากเห็นน้ำมีความหมาย จงรู้จักใช้แบ่งปัน
น้ำขาดจึงต้องประหยัดน้ำใช้
จะกินจะอาบเมื่อใดขอให้จำไว้แม่นๆ
อันน้ำมีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผน
เอาน้ำใจทดแทน ก็มีน้ำกินน้ำอาบ
สังคมต้องร่วมมือกัน
เมื่อตื่นจากฝันทุกวันถึงสุขสดใส
น้ำเสียงแหบๆ น้ำคำเหนี่ยวนำน้ำใจ
วิงวอนพี่น้องชาวไทย
ประหยัดน้ำใช้เผื่อกันและกัน

Be the first to like.
loading...