เนื้อเพลง ชวนป๋วย คาราบาว อัลบั้ม สัจจะ 10 ประการ

(พูด) ชวนป๋วย เอาป่าไปสร้างเขื่อน
ตราลูกอกตัญญู
ดวงใจของใครแหลก
แผ่นดินของใครเศร้า
อุทยานแห่งชาติไทยเรา
ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน
ชื่อเหมือนยาแก้ไอ ป่าเขาจะวอดวาย
เพียงเพื่อกระแสไฟ หรือเพื่อใครให้เขามาเกิด
เหนือที่แก่งเสือเต้น เมืองใต้สะตอแกร่งกรุง
อุทยานแห่งชาติแม่วง ต้นน้ำลำห้วยขาแข้ง
เขาจะเอาสร้างเขื่อน เขาจะไปสร้างเขื่อน
ฟังเสียงคนรักป่า สืบทอดเจตนา
คนต้องใช้ไฟฟ้า แต่ไม่ควรทำลายป่าเขา
โลกกำลังแห้งขอด เพราะป่าฝนถูกทำร้าย
เรามาช่วยกันประหยัดไฟ ทำไมต้องไปสร้างเขื่อน
ทำไมต้องสร้างเขื่อน ทำไมต้องสร้างเขื่อน
ชาตินี้ประชาชน
คงทุกข์ทนสู้ตามลำพัง
มีพรรคใดใจหวัง
ร่วมยับยั้งสร้างเขื่อนปั่นไฟ
แล้วดวงใจของใครแหลก
แผ่นดินของใครเศร้า
อุทยานแห่งชาติไทยเรา
ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน
โอ๊ยเขื่อน โอ๊ยเขื่อน โลกนี้คนบิดเบือน
ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน
โอ๊ยเขื่อน โอ๊ยเขื่อน โลกนี้คนบิดเบือน
ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน
โอ๊ยเขื่อน โอ๊ยเขื่อน โลกนี้คนบิดเบือน
ป่าและเขา เขาไปสร้างเขื่อน

Be the first to like.
loading...