เนื้อเพลง สบายกว่า คาราบาว อัลบั้ม เวลคัมทูไทยแลนด์

ไม่มีผลงาน ไม่มีความผิด
ไม่ต้องทํางาน ไม่ต้องความผิด
และไม่ต้องรับผิดชอบ
ใครจะอยู่ยังไง ใครจะกินอะไร
ใครจะขี้โกงใคร หรือใครจะเอาเปรียบใคร
ใครจะรวยลํ้าฟ้า หรือใครจะจนติดดิน
ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยิน ไม่ทําอะไรดีกว่า
สบายกว่า
สบายกว่ากันเยอะเลย (สบาย…ดี)
อยู่เฉยเฉยดีกว่า
สบายกว่ากันเยอะ สบาย สบาย
สบายกว่ากันเยอะเลย
อยู่เฉยเฉยดีกว่า (สบาย) สบายกว่า
ตื่นนอนตอนเช้าก็ล้างหน้าแปรงฟัน
มานั่งจู๋จี๋กัน เสียจนตะวันตกดิน
เป็นผัวเมียตัวอย่าง
ใครจะโกรธกับใคร ใครจะชอบกับใคร
ใครจะแต่งกับใคร ใครจะหย่ากับใคร
ใครเจ้าชู้กับใคร หรือใครจะหนีตามใคร
บ้านเมืองไม่ยุ่ง มุ่งการมุ้งการเมา
สบายกว่า
สบายกว่ากันเยอะเลย (สบาย…ดี)
อยู่เฉยเฉยดีกว่า
สบายกว่ากันเยอะ สบาย สบาย
สบายกว่ากันเยอะเลย
อยู่เฉยเฉยดีกว่า (สบาย) สบายกว่า
สบายดี (สบาย) สบายดี (สบาย)
ไม่ต้องมีทุกข์มีโศก
ไม่ต้องเป็นโรคไข้โป้ง ไข้ป่า
ปวงประชาทุกข์ทน เพราะฝนฟ้ามันแล้ง
ถึงข้าวจะยากหมากจะแพง ไม่มีหรอกนํ้าใจคน
ไม่มีแม้เสียงดนตรี ให้ยินให้ฟังหนวกหู
ให้ฉันยืนดูเฉยเฉย สบายกว่ากันเยอะ
สบายกว่ากันเยอะ สบายกว่ากันเยอะเลย
สบายกว่า
สบายกว่ากันเยอะเลย (สบาย…ดี)
อยู่เฉยเฉยดีกว่า
สบายกว่ากันเยอะ สบาย สบาย
สบายกว่ากันเยอะเลย
อยู่เฉยเฉยดีกว่า (สบาย) สบายกว่า
สบายกว่ากันเยอะเลย (สบาย…ดี)
อยู่เฉยเฉยดีกว่า
สบายกว่ากันเยอะ สบาย สบาย
สบายกว่ากันเยอะเลย
อยู่เฉยเฉยดีกว่า (สบาย) สบายกว่า

Be the first to like.
loading...