เนื้อเพลง นีออน คาราบาว อัลบั้ม เวลคัมทูไทยแลนด์

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่
ยุคเหล็กยุคไฟหัวใจคนขาวผ่อง
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน
เห็นแต่ความกะล่อน
หัวใจทำด้วยปลาสติก
ความรู้ที่เรียนกันสูง
(แต่ว่าบางคนไม่ได้เรียน ก.ไก่)
บางคนก็มีเงินล้นฟ้า
(แต่ว่าบางคนแทบขาดใจ)
ช่องว่างมากมายในยุคนีออน
ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่
ยุคเหล็กยุคไฟหัวใจคนขาวผ่อง
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน
เห็นแก่ตัวไว้ก่อน
หัวใจทำด้วยปลาสติก
บ้านเมืองก็ดูสับสน
(เห็นผู้ใหญ่บางคนแล้วมันน่าหมั่นไส้)
มัวแต่เล่นเก้าอี้ดนตรี
(บ้างก็ปลูกผักชีเป็นร้อย ๆ ไร่)
ช่องโหว่มากมายในยุคนีออน
เราเกิดมาจากไหน จากไหน
เราเกิดมากันทำไม ทำไมเราถึงต้องเกิด
ต้องกิน ต้องใช้ ต้องเกี่ยวข้องต่อกัน
เป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
มีอะไร อะไร อะไรก็ควรจะพูดกัน
คุยกัน ฟังกันให้เข้าใจ
เพื่อบ้านเมืองของเรา (ของคนทุก ๆ คน)
ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่
ยุคเหล็กยุคไฟหัวใจคนขาวผ่อง
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน
ยอมรับความจริงกันไว้ก่อน
หัวใจของคนรุ่นใหม่
ผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
(ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่น่าเป็นห่วง)
มีที่เรียนที่กินที่นอน
(แสงไฟนีออนก็สว่างโชติช่วง)
บ้านเมืองสดใสในยุคนีออน
นีออน นีออน นีออน
เราเกิดมาจากไหน จากไหน
เราเกิดมากันทำไม ทำไมเราถึงต้องเกิด
ต้องกิน ต้องใช้ ต้องเกี่ยวข้องต่อกัน
เป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
มีอะไร อะไร อะไรก็ควรจะพูดกัน
คุยกัน ฟังกันให้เข้าใจ
เพื่อบ้านเมืองของเรา (ของคนทุก ๆ คน)
นีออน นีออน นีออน
มีแต่ความกะล่อน หัวใจทำด้วยปลาสติก
ยุคนีออน (ยุคนีออน ยุคนีออน)
ยุคนี้ยุคนีออน ยุคนี้ยุคนีออน ยุคนีออน (ยุคนีออน)
หัวใจกะล่อนทำด้วยปลาสติก
ยุคนี้ยุคนีออน ยุคนี้ ยุคนี้ ยุคนี้ ยุคนีออน
นีออน นีออน นีออน ยุคนีออน

Be the first to like.
loading...