เนื้อเพลง ได้ยินข่าว Nap A Lean

ได้ยินข่าว บอกเรื่องราวของเธอในวันก่อน

เรื่องเก่า ๆ ทำให้เราสองคนต้องไหวอ่อน

ฉันยืนอยู่ เคียงข้างเธอเมื่อวันเวลาผ่านไป

แล้วเธอหยุด เพียงเพื่อรอให้ใครสักคนกลับมา

อดทนเพื่อรอเวลา รอเพียงวันที่เธอเปิดใจ

ให้การเวลาได้เลยผ่าน

ไปสู่ความทรงจำดี ๆ ที่มีแค่เรา เท่านั้น

แต่เธอไม่ยอมเปิด และยอมรับในฉันสักวัน

ฉันคนใหม่ ยังต้องทนต้องฟังเรื่องราวเก่า

เรื่องเก่า ๆ ของเธอ มันทำฉันร้อนใจตลอดมา

ฉันยืนอยู่ เคียงข้างเธอเมื่อวันเวลาผ่านไป

แล้วเธอหยุด เพียงเพื่อรอให้ใครสักคนกลับมา

อดทนเพื่อรอเวลา รอเพียงวันที่เธอเปิดใจ

ให้การเวลาได้เลยผ่าน

ไปสู่ความทรงจำดี ๆ ที่มีแค่เรา เท่านั้น

แต่เธอไม่ยอมเปิด และยอมรับในฉันสักวัน

ฉันคนใหม่ ยังต้องทนต้องฟังเรื่องราวเก่า

เรื่องเก่า ๆ ของเธอ มันทำฉันร้อนใจตลอดมา

เพียงเธอลองมองลองดูข้างกายตลอดเวลา

เป็นเขาที่ยืนข้างเธอตลอดมา ไม่ใช่ฉัน

อดทนเพื่อรอเวลา รอเพียงวันที่เธอเปิดใจ

ให้การเวลาได้เลยผ่าน

ไปสู่ความทรงจำดี ๆ ที่มีแค่เรา เท่านั้น

แต่เธอไม่ยอมเปิด และยอมรับในฉันสักวัน

ฉันคนใหม่ ยังต้องทนต้องฟังเรื่องราวเก่า

เรื่องเก่า ๆ ของเธอ มันทำฉันร้อนใจตลอดมา

เมื่อเธอไม่ยอมเปิด และยอมรับในฉันสักวัน

 

Be the first to like.
loading...