เนื้อเพลง ไม่คิดอะไร When

ทุก ๆ ครั้งที่เรายังต้องพบกัน

เธอวางตัวลำบากมาใช่ไหม

เธออย่าเพิ่งคิดไป เธออย่าเพิ่งคิดไกล

 

ก็แค่ฉันกับเธอเคยบอกรักกัน

เธอลืมมันลำบากมาใช่ไหม

เธออย่าเพิ่งคิดไป อยากให้เธอเข้าใจ

 

บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร

บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร

 

ทุก ๆ ครั้งหลบตาเมื่อเจอหน้ากัน

ฉันไม่รู้จะบอกเธอตอนไหน

อย่าเพิ่งเดินหนีไป อย่าเพิ่งเดินหนีไกล

 

เป็นความจริงที่เธอไม่เคยรักฟัง

ฉันไม่รู้จะบอกเธอได้ไหม

อย่าเพิ่งเดินหนีไป อยากให้เธอเข้าใจ

 

บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร

บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร

 

ทุก ๆ ครั้งที่เรายังต้องพบกัน

เธอวางตัวลำบากมาใช่ไหม

อยากให้เธอเข้าใจ อยากให้เธอเข้าใจ

 

บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร

บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร

 

บอกเลย บอกเลยว่าฉันไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไร

Be the first to like.
loading...