เนื้อเพลง Shot At The Night The Killers

Once in a lifetime, the suffering of fools

To find our way home, to break in these bones

Once in a lifetime (Once in a lifetime)

Once in a lifetime

 

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

 

Once in a lifetime, we’re breaking all the rules

To find that our home, has long been out grown

Draw me a life line, ’cause honey I got nothing to lose

Once in a lifetime (Once in a lifetime)

Once in a lifetime

 

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

Give me a shot at the night

 

Look at my reflection in the mirror

Underneath the power of the light

Give me a shot at the night

Give me a shot at the night

Give me a shot at the night

I feel like I’m losing the fight

 

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

Give me a shot at the night

 

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

Give me a shot at the night

Give me a moment, some kind of mysterious

Give me a shot at the night

 

Be the first to like.
loading...