เนื้อเพลง ไม่มีใคร ยังไงก็มีเธอ ป๊อบ Calories blah blah

ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน คือรักแท้จริง จากใจของเธอ

กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน ฉันเห็นทุกๆอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย

กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล

วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่ จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ

                * ไม่มี ใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ

                ไม่มี ใครยังไงก็มีเธอ  สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน คือรักแท้จริง จากใจของเธอ
 
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร

แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง

วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่ จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ

( * )

( * )

คือรักแท้จริง จากใจของเธอ
 

Be the first to like.
loading...