เนื้อเพลง ต้นเหตุแห่งความเศร้า ทาทา ยัง อัลบั้ม One Love

ไม่เกี่ยวกับฟ้า ที่มืดครื้ม ที่มันสลัว

เรื่องที่ใจฉันหมองมัว ที่ดูเศร้าในใจ

ไม่เกี่ยวกับฝน ที่หล่นรดลงมาไม่ซาไป

เรื่องที่ฉันน้ำตาไหล ที่เจ็บเกินจะฝืน

และเธอเองก็เหมือนกัน ไม่ควรคิดมากไป

ไม่เกี่ยวกับเธอ ที่ทิ้งฉันออกจากใจ มันไม่ได้เป็นเหตุผล

เจ็บก็เพราะใจของฉันเอง ก็หัวใจตัวเองที่ทำ

ที่วันนั้นได้ผิดได้พลั้ง ไปรักเธอหมดใจ

เจ็บก็เพราะตัวของฉันเอง ที่วันนี้แทบฝืน แทบยืนไม่ไหว

สิ่งใด ๆ ไม่เกี่ยวอะไร ต้นเหตุแห่งความเศร้าใจ คือฉันเอง

ไม่เกี่ยวกับลม ที่มันพัดให้ต้องเหน็บหนาว

เรื่องที่ฉันหายใจเบาลงไปทุก ๆ ที

ไม่เกี่ยวกับเขา คน ๆ นั้นที่เธอว่าแสนดี

เรื่องที่ฉันไม่อาจหนีความเจ็บความปวดร้าว

และเธอเองก็เหมือนกัน ไม่ควรคิดมากไป

ไม่เกี่ยวกับเธอ ที่ทิ้งฉันออกจากใจ มันไม่ได้เป็นเหตุผล

เจ็บก็เพราะใจของฉันเอง ก็หัวใจตัวเองที่ทำ

ที่วันนั้นได้ผิดได้พลั้ง ไปรักเธอหมดใจ

เจ็บก็เพราะตัวของฉันเอง ที่วันนี้แทบฝืน แทบยืนไม่ไหว

สิ่งใด ๆ ไม่เกี่ยวอะไร ต้นเหตุแห่งความเศร้าใจ คือฉันเอง

และเธอเองก็เหมือนกัน ไม่ควรคิดมากไป

ไม่เกี่ยวกับเธอ ที่ทิ้งฉันออกจากใจ มันไม่ได้เป็นเหตุผล

เจ็บก็เพราะใจของฉันเอง ก็หัวใจตัวเองที่ทำ

ที่วันนั้นได้ผิดได้พลั้ง ไปรักเธอหมดใจ

เจ็บก็เพราะตัวของฉันเอง ที่วันนี้แทบฝืน แทบยืนไม่ไหว

สิ่งใด ๆ ไม่เกี่ยวอะไร ต้นเหตุแห่งความเศร้าใจ คือฉันเอง

 

Be the first to like.
loading...